Responsive image
ผู้บริหาร
Responsive imageข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี รายงานประเมินตนเอง SAR

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี เพลงประจำโรงเรียน

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี ตารางเรียนปีการศึกษา 2560

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี ตารางสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี ตารางเรียนปีการศึกษา 2561

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี นิมนต์พระมาเนื่องในวันวิสาขบูชา

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 25

31 ม.ค. 2567
กรุงเทพ ธนบุรี พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนกงลี้จงซัน
เบอร์โทร :  02-4653299 / 02-4667448
โทรสาร :  02-4653298 / 02-8913747
e-mail :  kongleechongsun@hotmail.com / kongleechongsun@gmail.com
facebook : konglee chong sun / เพจโรงเรียนกงลี้จงซัน
tel : 111  ซอยเทอดไท 23  ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600
111 托泰巷  23 啦差蒲  曼字呂  吞武里县  曼谷府  10600
111  SOI  TERDTHAI  23 ,   RATCHAPHRUEK  ROAD, BANG  YI  RUEA ,  THON  BURI,   BANGKOK  10600  THAILAND